Revision [30682]

Last edited on 2015-05-20 16:47:48 by darkcity
Additions:
[[CategoryCatala|Categoria català]]
[[CategoryIndex|Categoria Índex]]
Deletions:
[[CategoryCatala Categoria català]]
[[CategoryIndex Categoria Índex]]


Revision [30681]

Edited on 2015-05-20 16:45:53 by darkcity
Additions:
[[CategoryCatala Categoria català]]
Deletions:
[[CategoryCatala Categoria Català]]


Revision [30647]

Edited on 2015-05-20 07:04:49 by Yoques
Additions:
~[[http://murga-linux.com/puppy/index.php?f=24| Fòrum oficial de Puppy Linux - Usuaris de Llengua Castellana]]
~~ ##paciència... encara l'estem traduïnt!## :D
~Canals de xat IRC a FreeNode (fes clic per accedir-hi):
~ [[http://webchat.freenode.net/?channels=puppy-cat|#puppy-cat]] (//català//)
~ [[http://webchat.freenode.net/?channels=puppy-latino|#puppy-latino]] (//castellà//)
~ [[http://webchat.freenode.net/?channels=puppy-es|#puppy-es]] (//castellà//)
~ [[http://webchat.freenode.net/?channels=puppy|#puppy]] (//anglès//)
~[[http://nilsonmorales.blogspot.com.ar/| nilsonmorales]]
~[[http://www.puppylinuxjosejp2424.com/| josejp2424]]
Deletions:
~[[http://murga-linux.com/puppy/index.php?f=24| Fòrum oficial de Puppy Linux - Usuaris de Parla Hispana]]
~ //paciència... estem treballant per posar-lo completament en català!!//
~Canals de xat IRC a FreeNode (feu clic per accedir-hi):
~[[http://webchat.freenode.net/?channels=puppy-latino|#puppy-latino]], [[http://webchat.freenode.net/?channels=puppy-es|#puppy-es]], [[http://webchat.freenode.net/?channels=puppy-cat|#puppy-cat]]
~[[http://nilsonmorales.blogspot.com.ar/| nilsonmorales]], [[http://www.puppylinuxjosejp2424.com/| josejp2424]]


Revision [30646]

Edited on 2015-05-20 06:48:54 by Yoques
Additions:
====[[http://murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?t=76948 Últimes versions de Puppy Linux:]]====(//enllaç en castellà//)
~ //paciència... estem treballant per posar-lo completament en català!!//
Deletions:
====[[http://murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?t=76948 Últimes versions de Puppy Linux:]]====(//castellà//)


Revision [30641]

Edited on 2015-05-20 05:02:16 by Yoques
Additions:
{{include tonguesHomepage}}{{include ca_webpagesPuppy}}{{include flagsCatala}}
====[[http://murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?t=76948 Últimes versions de Puppy Linux:]]====(//castellà//)
Deletions:
{{include tonguesHomepage}}{{include ca webpagesPuppy}}{{include flagsCatala}}
====[[http://murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?t=76948 Últimes versions de Puppy Linux:]]====


Revision [30620]

Edited on 2015-03-27 20:31:05 by Yoques [First try translate to catalan language]
Additions:
{{include tonguesHomepage}}{{include ca webpagesPuppy}}{{include flagsCatala}}
====[[http://murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?t=76948 Últimes versions de Puppy Linux:]]====
[[http://bkhome.org/news/?viewDetailed=00064|Quirky Tahr]] optimitzat per la instal·lació completa en disc rígid o memòria USB
En desenvolupament: [[http://murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?t=94328|Slacko 6.0]], [[http://murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?t=94430|Slacko 6.0 64bit]]
[[PuppySchoolHackingHomework|Programació per a principiants (en anglès)]]
~[[http://www.murga-linux.com/puppy| Fòrum oficial de Puppy Linux (en anglès)]]
~[[http://murga-linux.com/puppy/index.php?f=24| Fòrum oficial de Puppy Linux - Usuaris de Parla Hispana]]
~[[http://www.taringa.net/posts/linux/15611490/Como-poner-Puppy-Linux-en-espanol.html| Com posar Puppy Linux en castellà]]
~Canals de xat IRC a FreeNode (feu clic per accedir-hi):
~[[http://webchat.freenode.net/?channels=puppy-latino|#puppy-latino]], [[http://webchat.freenode.net/?channels=puppy-es|#puppy-es]], [[http://webchat.freenode.net/?channels=puppy-cat|#puppy-cat]]
~Blogs en castellà sobre Puppy de:
~[[http://www.taringa.net/tags/Puppy+Linux| Puppy Linux a Taringa]]
~Més informació:
~[[Ca Componentes]]
~[[Ca SoftwareIndex|Software]]
~Més informació (en anglès):
~[[FrequentlyAskedQuestions Preguntes Freqüents]]
~[[InstallationIndex Instalació]]
~[[WikiIndex Ús de la Wiki]]
//**Apreciem l'ajuda amb la Wiki, [[GetAnAccount Enregistra't]] per tal de poder [[WikiIndex editar]] o [[CreateNewPage afegir una plana]]:**//
//**Índex en altres idiomes**//
[[http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fpuppylinux.org%2Fwikka%2FHomePage&langpair=en%7Cca&hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8 La traducció automàtica al català, a partir de la plana en anglès]]
=====Pàgines en català=====
[[ca BaconRecorder| Bacon Recorder]]
[[ca Configurar la impresora| Com configurar la impressora]]
[[ca Dependencias|Dependències]]
[[ca JWM|JWM]]
[[ca PET| PET]]
[[ca PPM Admin Paquetes|PPM (Administrador de Paquets)]]
[[ca PupAdvertBlocker|Pup Advert Blocker]]
[[ca Pupplet|Pupplet]]
[[ca Puppy Linux|Puppy Linux]]
[[ca PupShutdown|PupShutdown]]
[[ca PupSnap|PupSnap]]
[[componentes Components]]
==Categories==
[[CategoryCatala Categoria Català]]
[[CategoryIndex Categoria Índex]]
Deletions:
{{include tonguesHomepage}}{{include es webpagesPuppy}}{{include flagsEspanol}}
====[[http://murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?t=76948 Últimas versiones de Puppy Linux:]]====
[[http://bkhome.org/news/?viewDetailed=00064|Quirky Tahr]] optimizado para instalación completa en disco rígido o pendrive
En desarrollo: [[http://murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?t=94328|Slacko 6.0]], [[http://murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?t=94430|Slacko 6.0 64bit]]
[[PuppySchoolHackingHomework|Programación para principiantes (en inglés)]]
~[[http://www.murga-linux.com/puppy| Foro oficial de Puppy Linux (en inglés)]]
~[[http://murga-linux.com/puppy/index.php?f=24| Foro oficial de Puppy Linux - Usuarios de Habla Hispana]]
~[[http://www.taringa.net/posts/linux/15611490/Como-poner-Puppy-Linux-en-espanol.html| Cómo poner Puppy Linux en español]]
~Canales de chat IRC en FreeNode (hacer clic para acceder):
~[[http://webchat.freenode.net/?channels=puppy-latino|#puppy-latino]], [[http://webchat.freenode.net/?channels=puppy-es|#puppy-es]]
~Blogs sobre Puppy de:
~[[http://www.taringa.net/tags/Puppy+Linux| Puppy Linux en Taringa]]
~Más información:
~[[Componentes]]
~[[Es SoftwareIndex|Software]]
~Más información (en inglés):
~[[FrequentlyAskedQuestions Preguntas Frecuentes]]
~[[InstallationIndex Instalación]]
~[[WikiIndex Uso de la Wiki]]
//**Se aprecia la ayuda con la Wiki, [[GetAnAccount regístrese]] para [[WikiIndex editar]] o [[CreateNewPage agregar una página]]:**//
//**Índices en otros idiomas**//
[[http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fpuppylinux.org%2Fwikka%2FHomePage&langpair=en%7Ces&hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8 La traducción automática al español, a partir de la página Inglés]]
=====Páginas en Español=====
[[es BaconRecorder| Bacon Recorder]]
[[es Configurar la impresora| Cómo configurar la impresora]]
[[es Dependencias|Dependencias]]
[[es JWM|JWM]]
[[es PET| PET]]
[[es PPM Admin Paquetes|PPM (Administrador de Paquetes)]]
[[es PupAdvertBlocker|Pup Advert Blocker]]
[[EsPuppy| Pupplet]]
[[es Puppy Linux|Puppy Linux]]
[[es PupShutdown|PupShutdown]]
[[es PupSnap|PupSnap]]
[[componentes Componentes]]
==Categorías==
[[CategoryEspanol Categoría Español]]
[[CategoryIndex Categoría Índice]]


Revision [30619]

The oldest known version of this page was created on 2015-03-27 19:52:19 by Yoques [First try translate to catalan language]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki